Agbodo Workshops in het onderwijs

Muziek en dans vormen een onuitputtelijke bron van energie en plezier. In de percussie- en dansworkshops van Michael Agbodo ervaren de leerlingen dat aan den lijve. Bij Michael voelen de leerlingen zich al snel vrij, durven ze te experimenteren en zich helemaal te geven. Dat maakt de weg vrij voor tal van prachtige leerervaringen.

Djembeworkshop op school

Musiceren en dansen stimuleren ook op een ontspannen manier de samenwerking binnen de groep. Plezier staat steeds centraal! U kunt kiezen uit vijf verschillende percussieworkshops; djembé, doundoun, krin, balafoon en bodydrum en twee dansworkshops: Afrikaanse dans en Afro-jazzdans.

Kerndoelen

De workshops dragen bij aan het realiseren van verschillende kerndoelen voor primair en voorgezet onderwijs: beweging, kunstzinnige vorming en oriëntatie op mens en maatschappij. Niet alleen de leerlingen, maar ook docenten bewegingsonderwijs, drama en muziek of bijvoorbeeld geschiedenis zijn daarom erg enthousiast over Michaels workshops!

Workshop op maat

Het aanbod van Agbodo workshops is zeer breed. In overleg met de school kan er een product op maat geleverd worden. Een workshop kan eenmalig oriënterend gegeven worden of als lessenserie. U kunt ook denken aan vak- of leergebied overstijgende themaprojecten, schoolbreed of gericht op een bepaalde leeftijd. Voorts is het mogelijk toe te werken naar een presentatie waarin de leerlingen zingen, dansen en djembé spelen. Op deze manier wordt het publiek verrast met een spetterend optreden!

Plezier in muziek en dans

Leerlingen het plezier van muziek en dans laten ervaren is een belangrijke drijfveer van Michael Agbodo. Doordat hij een gepassioneerd danser en muzikant is weet hij dit plezier op een overtuigende manier over te brengen op de kinderen. Hij is enthousiastmerend, stimulerend en op een tot de verbeelding sprekende manier aanwezig in zijn lessen. Kinderen genieten van zijn enthousiasme en complimenten! Een gevoel van saamhorigheid en onderlinge verbinding is vaak een mooi bijproduct van de lessen!

Workshop dans voor docentenEen workshop voor docenten?

Ook dat kan! Veel scholen vragen een workshop aan voor een personeelsfeest of het afscheidsfeestje van een collega. Ook voor teambuilding zijn de workshops heel geschikt, omdat ze de band tussen de deelnemers verstevigen en de samenwerking bevorderen.

 

 

Workshops voor het basisonderwijs

Ieder kind heeft talenten! Via dans of percussie kan de creativiteit en de fantasie van kinderen gestimuleerd worden. Een Afrikaanse dans workshop op school is een mooie gelegenheid kinderen kennis te laten maken met dans, muziek en cultuur. Tijdens de workshops vindt deze kennismaking op een actieve manier plaats. Leerlingen kunnen zo hun interesses, talenten, vaardigheden en culturele omgeving verkennen.

Djembe op school

Workshops voor het voortgezet onderwijs

Het aanbod van Agbodo Workshops voor het voortgezet onderwijs is zeer breed. Vaak passen de lessen uitstekend in een educatieproject, maar de lessen kunnen ook leergebied overstijgend zijn en gekoppeld worden aan een thema. Vanuit de workshop kan desgewenst worden toegewerk naar een presentatie. De band tussen de spelers wordt door hun enthousiaste samenspel verstevigd.