De geschiedenis van de percussiemuziek

Volgens anthropologen en historici zijn percussie instrumenten waarschijnlijk één van de eerste muziek­instrumenten ter wereld. De menselijke stem werd als eerste gebruikt om muziek te maken, maar handen, voeten, stokken en stenen volgden snel daarna in de evolutie van de muziek.

Eerste percussie instrumenten

De eerste percussie instrumenten waren gewoon voor­werpen die tegen elkaar aan werden geslagen om zo geluid te produceren. De mensen ontwikkelde voor het dagelijks leven gereed­schap om mee te kunnen jagen en om te kunnen gebruiken bij de land­bouw sildentadal.com. Deze vaardig­heden zetten ze ook in bij het vervaardigen van steeds complexere instrumenten. Een simpel blok hout werd bijvoor­beeld uit­gesneden om er hardere geluiden mee te kunnen produceren. Hierdoor ontstonden de trommels en hiervan is bekend dat ze 6000 BC al bestonden! Ze werden gebruikt door alle grote be­schavingen in de wereld.

Ceremoniële en symbolische waarde

Antieke Afrikaanse drums

Percussie instrumenten hebben bijna overal een grote ceremoniële en symbolische waarde. Bepaalde trommels symboliseren en beschermen de koningen van de diverse stammen in grote delen van Afrika. Ze werden ook gebruikt om bood­schappen over te brengen over grote afstanden.

Ook speelden ze een grote rol in Europa tijdens de Middel­eeuwen en de Renaissance. Trommels werden in het leger gebruikt om gecodeerde instructies aan de soldaten door te kunnen geven.

Diversiteit

Er zijn veel ver­schillende soorten percussie instrumenten. Sommige maken geluid door de vibratie van het gehele instrument (een triangle of een Hi-hat). De meeste maken geluid doordat er op een membraan wordt geslagen. Hieronder valt ook de djembe. Er zijn ook instrumenten waarbij het membraan geluid maakt niet door er op te slaan maar door met een snaar of stok langs een opening in het membraan te strijken.

De populariteit van de djembé

De djembé wordt al omstreeks het jaar 1300 gebruikt in west-afrika. De djembé is door de jaren heen verder ontwikkeld en heeft een groot aandeel verworven in het dagelijks leven in o.a. Mali, Guinea, Senegal, Ivoorkust, Togo en Benin. Sociale ge­legen­heden hebben hier hun eigen liederen en dansen. Ze worden gezongen door de Griot (verhalen­verteller) en begeleid door de percussionisten, zangers en dansers. Ze vertellen over grote leiders of eren bepaalde taken, bijvoorbeeld jagen.

Naar Europa

In 1950 begon de djembé ook aan populariteit te winnen buiten Afrika toen Les Ballet Africains van Fodeba Keita op wereld­tournee ging. Inmiddels zijn er ook in Europa vele Afrikaanse muzikanten die niet alleen de traditionele west-afrikaanse stijlen spelen maar ook nieuwe stijlen. De rijke oude tradities worden bewaard en nieuwe mogelijkheden worden ont­wikkeld.